Domov
Slovensko   English  
 
 
  Drsalni klub Celje
  Partizanska 3a, 3000 Celje
  Tel.: +386 3 5442766
  Fax. : +386 3 4282668
  E-mail: ivan.pfeifer@celje.si
     
  Kratka predstavitev  
 

PREDSTAVITEV KLUBA

DK Celje je bil pod drugim imenom ustanovljen že v letu 1948 ter deluje na območju drsališča v Mestnem parku Celje do danes. V klubu delujejo sekcije:

- umetnostno drsanje - UD in
- hitrostno drsanje na kratke proge - SHT.

NAMEN IN NALOGE KLUBA 

Namen in naloge društva so:

 •  izvajanje športne dejavnosti v smislu športa za vse, izvajanje in organiziranje športne   rekreacije,  organiziranje športnih prireditev,
 •  vzgoja in izobraževanje športnih kadrov,
 •  organiziranje in prirejanje športnih posvetovanj, srečanj in seminarjev,
 •  zbiranje in publiciranje strokovne literature ( spletna stran KAMRA),
 •  organiziranje drsalnih revij, 
 •  organiziranje treningov umetnostnega in hitrostnega drsanja,
 •  organiziranje mednarodnih tekmovanj in kampov,
 •  sodelovanja na tekmovanjih.

Društvo deluje v javnem interesu oz. ima status društva , ki deluje v javnem interesu zaradi delovanja na področju izobraževanja, rekreacije in kulturnih prireditev.

Temeljni cilji delovanja pa so predvsem:

 • prepoznavanje drsanja v regiji,
 • širitev članstva v klubu,
 • druženje in vzgoja,
 • zdravo športno življenje
 • pridobivanje delovnih navad ter discipline,
 • trenirati in tekmovati.
Klub ima 59 članov uvrščenih v tekmovalni šport: UD (47) in SHT (12), ki tekmujejo na DP, Pokalu Slovenije in mednarodnih tekmovanjih (SP,EP,EYOF,Univerziada, Grand Prix, Danubia Pokali, European Criterium,…). V klubu je 5 kategoriziranih športnikov v UD in 4 kategorizirani športniki v SHT , ki so tudi člani reprezentance Slovenije.
Klub ima status društva , ki deluje v javnem interesu na področju športa (št.6717-333/2007).

V klubu trenirajo trenerji, ki imajo visoko specialistično izobrazbo. Anja Bratec, prof.šp.vzg, Metka Umek, dipl.šp.vzg.,Tamara Dorofejev, dipl. trenerka z licenco, Urban Kalšek, David Mano Loth,dipl.trener z licenco, Tjasa Kroflic, Alja Pahor, Teodora Poštič, Doroteja Šimunič in Polona Peunik. Poleg tega pa zunaji trener Jan Čejvan trenira našo najboljšo tekmovalko Dašo Grm in  Irina Stavroskaja našega najboljšega drsalca Davida Kranjca.

Organizacija dela v klubu:

- predsednik Ivan Pfeifer,
- pooblaščenka predsednika za UD Anja Bratec,
- pooblaščenec  predsednika za SHT Evgen Zgoznik,
- organizacija prireditev in drugih aktivnosti v klubu Polona Čmer,
- finance vodi Albina Bratec,
- tehnični vodja je Viktor Kroflič in
- tekmovalno in informacijsko bazo ureja Aleš Gabriel.

Organi kluba:

Upravni odbor:             Ivan Pfeifer - predsednik kluba, Albina Bratec in Aleš Gabriel.
Nadzorni svet:              Viki Kroflič - predsednik, Germadnik Branko in Peunik Andrej.
Strokovni svet UD:       Metka Umek - predsednik, Anja Bratec in Matej Logar.
Strokovni svet SHT:     Polona Peunik - predsednik, Urban Kalšek in Igor Urlep.
Disciplinska komisija:   Milena Šimunič - predsednik, Viki Kroflič in Srečko Kolar.

 
Sodniki in drugi strokovni delavci za izvedbo mednarodnih tekmovanj: Metka Umek (International Judge-UD), Anja Bratec, Alja Pahor in Tamara Dorofejev  (International Tehnical Specialist-UD), Polona Peunik (International Referee-SHT in National Judge-UD), Anja Kolar in Aleš Gabriel (International Competitor Steward-SHT) ter Viktor Kroflič in Urban kalšek (International Strater-SHT).
 
Klub organizira vsako leto poleg DP in Pokala v umetnostnem drsanju in hitrostnem drsanju tudi mednarodna tekmovanja v okviru mednarodne drsalne zveze - ISU z udeležbo več 350 tekmovalcev, 55 klubov in zvez iz cca 20 držav. V poletnih mesecih pa mednarodne kampe v UD in SHT .

Večino prihodka za delovanje kluba (stroški trenerjev, najem drsališča ter stroške tekmovanj) zagotavlja iz ostanka sredstev poletnih kampov, sponzoriranja mednarodnih tekmovanj, dotacije MOC, kandidiranja na razne javne razpise in članarine.

Članarina v višini 60 EUR/na člana - tekmovalca se plačuje mesečno za namen osnovnega delovanja kluba skladno s planom dela. Višina članarine ni odvisna števila treningov in od tekmovalčeve prisotnosti na treningih in tekmovanjih. Pripravniki v klubu pa do prvega tekmovanja na katerem nasopajo, plačujejo 40 EUR. V kolikor se 3x zaporedoma ne poravna članarina, se članstvo avtomatično izbriše razen, če je z posebnim dogovorom sklenjeno drugače.
 
Predsednik: Ivan Pfeifer
 
• tekmovalci kluba
 
  © 2008 Drsalni klub Celje | Izvedba: Simetric